Beveiligingsincident

In december 2022 zijn wij als Joris Zorg getroffen door een incident waarbij gegevens, waaronder cliënt- en medewerkersgegevens, zijn buitgemaakt door cybercriminelen. Wij hebben de Autoriteit Persoonsgegevens en de politie op de hoogte gesteld. Ook hebben wij betrokkenen geïnformeerd wiens persoonsgegevens mogelijk zijn buitgemaakt.

Helaas hebben wij moeten vaststellen dat cybercriminelen inmiddels zijn overgegaan tot het online publiceren van deze buitgemaakte gegevens. Het gaat hierbij ook om cliënt- en medewerkersgegevens.

Omdat de aanvaller een aanzienlijke hoeveelheid gegevens heeft gepubliceerd, weten wij op dit moment nog niet om welke gegevens het precies gaat. Samen met externe deskundigen voeren wij op dit moment onderzoek uit naar de gepubliceerde gegevens om hierover meer duidelijkheid te verkrijgen.

Het voorkomen en beperken van negatieve gevolgen voor betrokkenen wiens gegevens mogelijk zijn gepubliceerd, blijft onze hoogste prioriteit. Daarom nemen wij opnieuw contact op met betrokkenen en vragen wij om hun aandacht voor het nemen van voorzorgsmaatregelen. Ook verwijzen wij hen naar deze speciale webpagina. Via deze pagina houden wij betrokkenen op de hoogte met de meest actuele informatie en antwoorden op veel gestelde vragen.

Wij betreuren dit vervelende voorval ten zeerste en bieden alle betrokkenen onze excuses aan voor het ongemak dat zij hierdoor ervaren. Samen met hen blijven wij er alles aan doen om eventuele nadelige gevolgen zo veel mogelijk te blijven voorkomen en beperken.

Toen wij in januari 2023 met betrokkenen communiceerden, was er nog geen sprake van het online publiceren van gegevens door cybercriminelen. Het alsnog publiceren van deze gegevens door criminelen schept mogelijk nieuwe risico's voor misbruik van deze gegevens. Daarom is het belangrijk dat betrokkenen hiervan op de hoogte zijn en dat zij extra alert kunnen blijven op eventuele signalen van misbruik van hun gegevens.

Het is bekend dat cybercriminelen gestolen gegevens soms proberen te misbruiken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat u telefonisch, via WhatsApp, sms of per e-mail (persoonlijk) wordt benaderd met een verzoek om iets te betalen of ergens in te loggen. Blijf daarom extra alert op vreemde, onverwachte telefoontjes of berichten. Dat geldt in het bijzonder wanneer iemand zich bijvoorbeeld voordoet als een medewerker van uw bank.

Meer informatie over frauderisico en het beperken hiervan is ook beschikbaar via https://www.rvig.nl/centraal-meldpunt-identiteitsfraude.

Om welke gegevens het mogelijk gaat, kunt u raadplegen in onze eerdere rechtstreekse berichtgeving van januari 2023.

 De gestolen persoonsgegevens zijn gepubliceerd op het dark web. Dit is een onderdeel van het wereldwijde web dat niet rechtstreeks vindbaar is voor de zoekmachines. Het is als het ware een ‘duister hoekje’ van het internet wat men anoniem kan gebruiken.
Criminelen kunnen hier gegevens uitwisselen, waaronder dus gestolen goederen zoals persoonsgegevens. Dit doen ze om hier vervolgens misbruik van te maken (zoals het sturen van een nep betaalverzoek).
Voor een uitleg over het dark web, kijk hier: https://www.youtube.com/watch?v=4DjeY-lBgrw Het is dus niet zo dat nu iedereen via Google je persoonsgegevens kan opvragen.

Reageer of klik niet! Neem altijd contact op met de functionaris gegevensbescherming via fg@joriszorg.nl.
Samen kunnen we kijken welke actie er nodig is. Dit geldt ook in het geval dat iemand zich voordoet als een ander, bijvoorbeeld als bankmedewerker of collega.

Indien wij u eerder al persoonlijk geïnformeerd hebben over de mogelijkheid om uw paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs te laten vervangen - en u dit nog niet gedaan heeft - raden we u aan dat u dit alsnog doet. Dit kan via uw gemeente. ELke gemeente werkt hierin verschillend qua doorlooptijd. Als u binnenkort op vakantie gaat is het belangrijk dat u snel actie onderneemt. Indien noodzakelijk vergoeden we de kosten van een spoedprocedure. Hier gaan we echter niet standaard van uit.

Als u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen via fg@joriszorg.nl .
Meer informatie over frauderisico en het beperken hiervan is ook beschikbaar via https://www.rvig.nl/centraal-meldpunt-identiteitsfraude.

Omdat de aanvaller een aanzienlijke hoeveelheid gegevens heeft gepubliceerd, kunnen wij op dit moment nog niet bevestigen om welke gepubliceerde gegevens het precies gaat. Samen met externe deskundigen voeren wij op dit moment onderzoek uit naar de gepubliceerde gegevens om hierover zo spoedig mogelijk meer duidelijkheid te verkrijgen. Over de uitkomsten van dit onderzoek zullen we communiceren via deze website.

U kunt ons bereiken door een e-mail te sturen naar fg@joriszorg.nl . We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Cookie-instellingen